سلام
خیلی  خیلی خعلیییییییییییییییییییییییی
حوصله ندارم
مسخرس میدونم ولی چکار کنم خوب حال هیچیو ندارم
از یه ور درسای مزخرف تر از مزخرف و معلمای بدتر درسا
نمره های مزخرف تر از یه ور دیگه
بچه هام همه دارن میرن از بلاگ یه ور دیگه 
اصن حوصله ندارممممممم
ببخشید دیر سرمیزنم ولی بخدا فراموشتون نکردما

کلا حال ندارم

+پ.ن
+دوستان همه پی نوشت میزاشتن منم خوشم اومد گفتم بزارم :)
+واسم دعا کنید تروخدا
+همینطوری پیش بره درسارو میفتم از زندگیم میفتم