سلام 

من خستم از زندگی از دنیا از خندیدنای الکی دروغای مصلحتی از دور همیای دروغکی

هعی خداااااااااااا

اینجا ته خطه چرا تمومش نمیکنی

حالم خیلی بده

به جایی رسیدم که همه ازم خسته شدن

همههههههههههه

انقد اخلاقم سگی شده که همه ازم دوری میکنن

دوستام بابا مامانم فامیلااااااااا همه

فک کنم خیلی سگ شدم 

افسرده شودممممم خیلی

خدایااا چکار کنم بدبختا حق دارن تا میان طرفم پاچه میگیرم بازم دمشون گرم یه کف گرگی نثارم نکردن

هعی دنیا

+من تنهاترین تنهام

+خسته از زندگی

+تنها و با اخلاق سگی

+کمک میطلبم