نمیدونم چرا 

هرکاری میکنم بازم لایکا و کامنتام در خط فقره هعی خدا

میخام وبلاگو حذف کنم دوستان