بدو بدو آتیش زدم به مالم .... جوراب نخی پلاستیکی پارچه ای خال خالی ..... جورابای اسپرت غیره اسپرت بدو اینور بازار بدو حراجش کردممم... خانم دوتابردار سه تا ببر زیر قیمت اینا از ترکیه اومده ها خانوم 

باشع خانوم دوتا هزارتومن خیرشو ببینی بردار که  ته باره.... اینروزها در تمامی نقاط کشور 

عجله کنید نمیمونه هاا

(روز پدر نزدیک است) 

توجه!توجه!

+آشنامونه اگه خواستید بگید نگه دارم واستون :)