واقعا چی میشه گذاشت اسمشو؟رفاقت؟دوستی؟ نه بابا دیگه اینروزا دوستی معنا و مفهومی نداره آخه تو دوره ای که دوست از پشت به آدم خنجر میزنه میشه اسمشو گذاشت دوستی واقعا؟  وقتی پشت سرت حرف میزنه و میخاد سر به تنت نباشه وقتی پچ پچای در گوشیشون انقد زیاده که فک میکنی دیگه جایی تو اون جمع نداری و با بغض اونجارو ترک میکنی واقعا میشه گفت دوست؟ 

من تنهام!دلم گرفته به اندازه تموم آدما .دلخورم از خودم یعنی من تو دوستی کم میزارم و دوست نگه دار خوبی  نیستم؟یا اونا؟من اخلاقم وصله ناجوره یا قدرت دافعم بالاس . دلخورم از همه دنیا بخاطر تنهاییام میدونم بی جاس دلخوریم ولی هیچکس منو درک نمیکنه جز خود تنهام... دورم شلوغه خیلیم شلوغ ولی من تنهام!      تنهایی بده خیلی بدددددد خدا نصیبتون نکنه ...                                                                           دوسدارم برم ته دنیا اون آخرای خط بشینم و به حال خودم زار بزنم که اینهمه تنهام

من یه تنهام...