از قدیم گرفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست نگفتن که خنده بر هر درد با درمانم دواست که کلی دردای با درمان داریم که از مغزمون بهره نمیگیریم درمانش کنیم دلمونو خوش کردیم به این ضرب المثل که خنده بر هردرد بی درمان دواست.

   

پ.ن:
+شایدم گاهی باید گفت گریه بر هر درد با درمان دواست