مکالمه منو مامانم:
_مامان میشه روزه بگیرم ولی نماز نخونم؟
+(باخنده) حرفا میزنیا روزه بدون نماز مثه قرمه سبزی بدون پیازه!



منم قانع شدم اومدم تو اتاقم .الان بعضیا با تمسخر بعضیا با تعجب بعضیام با خنده میگن توعه خرس گنده نماز نمیخونی؟خب نه نمیخوندم تا قبل از اینکه امروز بیاد نمیخوندم 
میدونم خدایا خیلی بدم خیلی وقته فراموشت کردم ولی تو که مهربونی همه بنده هاتو ببخش ببخششون که فراموشت کرده بودن و مسیرشونو گم کردن ماها عادت داریم به این توبه های پایان ناپذیر همش میگیم خدا این اخرین باره ولی گناهامون تمومی نداره (دارم به خودم میگم منظورم شخص خاصی نیست) ولی بیاید به خدا قول بدیم که این ماه رمضان دلامونو قلبامونو خدایی کنیم و مسیر واقعیمونو پیدا کنیم ....

التماس دعا بچه ها

+انقدر ظاهر بین نباشیم تا یکیو میبینیم موهاش یکم بیرونه و رنگ شاد پوشیده نگیم توام روزه میگیری مگه؟(ماجرایی که میدونم تو این ماه واسه منم زیاد اتفاق میفته)مهم خودشه که قبولم کنه :)

+از خدا خجالت میکشم که انقد بد شدم
+اخر گرفتمش اونقدرام سخت نیست فقط باید بخوای