دوست جون ها سلااام 

دلم خیلی براتون تنگ شده یعنی واقعا خیلی 

اینروزا بی وفا شدم ولی بخدا حس نوشتن ندارم نه حتی میتونم چیزی بخونم 

اصن خستم از همه حرف و حروف و کتاب و مطلب دنیا.

حس مزخرفیه

دعا کنید زود خوب شم بیام بهتون سربزنم

شمام فرامووشم نکنید

با یع  شروع عالی میام

روزتون مبارک پیشاپیش خواهریام

مواظب خودتون باشید فعلا