نمیدانم چرا این روزا آدمها دوست دارند خودشان را آنجوری نشان دهند که آنی که نشان میدهند خود واقعیشان نیستند .

خب دوست عزیز اگر دوست نداری با لیوان دهنی کسی چیزی بخوری چرا میگویی مشکلی نیست و جنتلمن گونه لبخند تحویل طرف میدی بعد بع لیوان لب میزنی یا شاهد عق زدنته اون بزرگوار.

یا اون آدم دیوونه ای که الکی دوربین دست گرفته و معتقده کلاس داره ولی با زور دست گرفته و عکساش عاری از هر احساسین فقط میخاد بگه منم اره

و اونایی که انقد زیادن که از گفتن همشون عاجزم انقدری که شاید چند موردشم دامن خودمو بگیره 

چرا دوست داریم خودمونو اونی نشون بدیم که نیستیم من با خودمم اصن مگه من واقعی چشع؟