اگر زبان کلاغ هارا میفهمیدیم

قبل از اینکه خیلی از مشکلات پیش بیاید

جلویشان را میگرفتیم

پس مشکل از زبان نفهمی خود ماست...

#من نوشت


 

پ.ن: بعد یه مدت باز من اومدم ببخشید اگه بد نوشتم