این چندهفته مثه یه آدم آهنی شدم که زیر مشغله های فکری و ذهنی و درسی گیر افتاده و همه اینا مثه یه پتوی دست و پاگیر مانعم میشن که بتونم به خودمو علایقم برسم ،دقیقا مثل پتو میشه کنارش زدو بیخیالش شد ولی خب عواقبش سنگین میشه برام . مثلا میخواستم یه شروع جدید داشته باشما انگار نمیشه که بشه ...