۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

موجود کوچولو...

چندشب  پیش رفته بودیم هفته یه موجود کوچولو. هفتمین روزی بود که پاشو گذاشته بود تو این دنیا نمیدونم باید خوشحال باشم واسش یا ناراحت چون وقتی میومده نمیدونسته میاد تو چه دنیای نامردی چون به خواست خودش نیومده این جا. بگذریم عاقا اون شب هفته واسه من اندازه یه عمری گذشت یعنی فک کنید یه چندتا پیرزن و خانم نشسته بودن جلوی من یعنی کله پاچه همرو بار گذاشتن هرکی میومد توام میشناختن ماشالله طرف پاشو از در نزاشته بود تو اینا یه دور بیوگرافیش و میگفتن واسه هم وقتاییم که کسی داخل نمیشد یه نگا به من میکردن و لبخندای عریض میزدن و پچ پچ پچ پچ اصن همه اینا بماند عاقا وقت شام شد آوردن میزو چیدن و نوشابه و ماست و سالاد و ... بعد یه جوری بود سر هرمیز یه نوشابه زرد یه مشکی مام سر میز بودیم نوشابه زرده اونسر میز بود یهو این خانمه رو به رو من گارسونه رو صدا زد گفت اینو عوض کنید مشکی حالا منو میگی با دهن باز داشتم نگاش میکردم آخه خودخواهی و خودرایی چقدددددددد خداروشکر من نوشابه نمیخورم وگرنه میکشتمش همونجا خخخ از اخرم پاشدیم بیایم خونه یهو اونیکی زنه گفت ماشالله عجب دختر خانمی بزنم به تخته (زل زده بودم به کله خوشگلش خخخخ) چه حجب و حیایی منم که دیگه جلو خودمو گرفته بودم ولو نشما گفت دخترم درست تموم شده کلاس چندی منم نه گذاشتم نه برداشتم گفتم من ترک تحصیل کردم  خدانگهدارتون 

یعنی مامانم داشت میترکید والا خو چیه آخه بگو بنده خدا کل شبو داشتی جلو چشمم کله پاچه خودمو بقیه رو بار میزاشتی حالا با یه تعریف داری خرم میکنی خخخخ مردم دیوونه شدنا 

  • Tamana .....
  • پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۹۵

رفاقت!دوستی؟همش کشک

واقعا چی میشه گذاشت اسمشو؟رفاقت؟دوستی؟ نه بابا دیگه اینروزا دوستی معنا و مفهومی نداره آخه تو دوره ای که دوست از پشت به آدم خنجر میزنه میشه اسمشو گذاشت دوستی واقعا؟  وقتی پشت سرت حرف میزنه و میخاد سر به تنت نباشه وقتی پچ پچای در گوشیشون انقد زیاده که فک میکنی دیگه جایی تو اون جمع نداری و با بغض اونجارو ترک میکنی واقعا میشه گفت دوست؟ 

من تنهام!دلم گرفته به اندازه تموم آدما .دلخورم از خودم یعنی من تو دوستی کم میزارم و دوست نگه دار خوبی  نیستم؟یا اونا؟من اخلاقم وصله ناجوره یا قدرت دافعم بالاس . دلخورم از همه دنیا بخاطر تنهاییام میدونم بی جاس دلخوریم ولی هیچکس منو درک نمیکنه جز خود تنهام... دورم شلوغه خیلیم شلوغ ولی من تنهام!      تنهایی بده خیلی بدددددد خدا نصیبتون نکنه ...                                                                           دوسدارم برم ته دنیا اون آخرای خط بشینم و به حال خودم زار بزنم که اینهمه تنهام

من یه تنهام...

    

  • Tamana .....
  • يكشنبه ۱۲ ارديبهشت ۹۵

ازما گفتن بود...

تو خوشگل !
تو زیبا !
تو خوشتیپ ! 
تو خوشگل ترین دختر دنیا!
تو بهترین gf!
تو ...
حالا چی بدست اوردی ؟
دوست پسر خوب ؟
زندگیه خوب ؟
نگاه خوب کردن بهت تاحالا؟
هه!
مبارکت باشه !
ایشالا با همینا خوش باشی!
فقط یه چیزی بهت بگم:
حواست باشه فردای قیامت باید تو چشمای یه مادر نگا کنیا!
یه وقت سرتو نندازی پایین از شرمندگی
از ما گفتن بود.

  • Tamana .....
  • يكشنبه ۵ ارديبهشت ۹۵

کاش بچه میموندم..

کوچک تر که بودم

فکر می کردم تنهایی یعنی

وقتایی که هیشکی خونه نیست...

  • Tamana .....
  • يكشنبه ۵ ارديبهشت ۹۵
نور می بارد
من به یک نغمه ی ناخوانده به زیر تیرک
من به یک‌باد نیاورده ی بوی گل و تو
من به یک عطر نبوییده ی ناب
خشنودم!
نور می بارد
آسمان آبیست
زندگی جاریست.