۷۷ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

وقتی...

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

اتاقمون....

اتاقمون اتاق نیستش که فروشگاه لوازم ارایشیه

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

دخملا پرچما بالا

اصن ما دخترا خل نباشیم که دختر نیستیم 
بعله اینجوریاسسسسس
نصف جذابیتمون ب خل بودنمونه...:)

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

خیلی وقتا

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

رفتم ...

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

خریت...

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

مشکل ما دخترا....

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

شایعه

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

نامم


کاش شبی
روزی
جایی
بر لبان تو تکرار میشد نامم …


 

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴

میدونید رو مخ ترین حرکت چیه...

رو مخ ترین حرکت اینه
وقتی داری با یکی حرف میزنی مزخرف ترین و رو اعصاب ترین عکس العمل فرد اینه....

 • Tamana .....
 • شنبه ۳۰ آبان ۹۴
نور می بارد
من به یک نغمه ی ناخوانده به زیر تیرک
من به یک‌باد نیاورده ی بوی گل و تو
من به یک عطر نبوییده ی ناب
خشنودم!
نور می بارد
آسمان آبیست
زندگی جاریست.