قبلا یه سلام احوال پرسیو اداب معاشرتی بلد بودیم الان اونم بلد نیستیم  یه مشت حرف نتی و مخفف و مجازی شده ورد زبونمون . امروز یکی از اشناها رو با دختر خالم تو خیابون دیدیم من گفتم سلام خوبید خوشید سلامتید حال و احوال و این حرفا خلاصه تند تندا زده بودنم رو دور تند انگار دارم تو نت با یکی کل کل میکنم سر ساست بدبخت فامیلمون خشک شده بود نمیزاشتم بحرفه حالا دختر خالم اومد درستش کنه قشنگ قهوه ایمون کرد بدتر ... کلا یه چندتا جمله حفظ کردم مطمنم طرف همونارو میگه تند تند داشتم همونارو میگفتم اصن  نمیدونستم سوالای طرف چیه خخخخ قبل اینکه بگه سلام برسون گفتم بزرگیتونو میرسونم بای دست دخترخالمو گرفتمو کشیدم اینور حالا بدبخت  اون فامیلمون تو هنگ نگامون میکرد خخخخخ حسابی که محو شدیم تو افق زدیم زیر خنده نخند کی بخند حالا خخخخخخ

سوتی بودااااااااا

ابروم رفت

+اینم مزایای مجازی

+کلا حرف زدن عادیم یادم رفته نصفش:)